Voorwaarden

Voorwaarden deelname Pim Mulierloop.

  • Deelname aan de Pim Mulierloop is op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.
  • De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. Het looptraject voert nl. onder meer over trottoirs en weggedeelten die na regenval glad kunnen zijn en een onregelmatig wegdek kunnen hebben.
  • Aanwijzingen van de politie, verkeersregelaars of andere als zodanig herkenbare mensen van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd.
  • Indien u door omstandigheden niet kan deelnemen aan de Pim Mulierloop is het helaas niet mogelijk om uw inschrijving te annuleren. Indien u iemand uit uw omgeving kent die wel kan deelnemen aan de Pim Mulierloop is het mogelijk dat hij/zij uw startnummer overneemt. De gegevens kunt u dan doormailen naar pimmulierloop@avsuomi.nl .
  • Er vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats bij annuleren, tijdelijk opschorten of neutraliseren van het evenement door overmacht.
  • Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in drukwerk of fotomateriaal voor promotionele doeleinden van de Pim Mulierloop en andere lopen van AV Suomi zonder hiervoor vergoeding te claimen.
  • De organisatie neemt uw gegevens op in een bestand en kan deze gebruiken t.b.v. correspondentie m.b.t. de andere hardloopevenementen van atletiekvereniging Suomi. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien u hiertegen bezwaar heeft kunt u dit schriftelijk kenbaar maken aan de organisatie van de Pim Mulierloop.
  • De Pim Mulierloop is een hardloopevenement met een vastgestelde tijdslimiet. Om in de uitslagen te worden opgenomen en deel uit te blijven maken van het deelnemersveld dienen de deelnemers van de 5 km na 45 minuten, van de 10 km na 90 minuten en van de 16,1 km na 135 minuten de finish te zijn gepasseerd.
  • In verband met de veiligheid van uzelf en de overige deelnemers zijn rolstoelen, kinderwagens en skates NIET toegestaan.